O sobie

Platforma wymiany informacji między rodzicami osobno wychowującymi dzieci, wspomagająca bezkonfliktową komunikację i wychowanie. www.wspolnedzieci.pl
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka